Introductie

Je staat op het punt om inzicht te krijgen in een aantal aspecten die bepalend zijn voor de impact die jouw team heeft op haar omgeving en op het team zelf.

De uitkomst geeft een eerste indruk. Uiteraard is er veel meer informatie nodig voor een compleet beeld. Tegelijkertijd is het een kans om te zien waar jullie als team de aandacht meer op kunnen richten om jullie impact te vergroten. En verandering teweeg te brengen!!

Instructie

  • Je krijgt vijf vragen te beantwoorden
  • Neem even de tijd om jezelf af te vragen of er een specifieke situatie is die je in gedachten wilt nemen.
  • Je kan een score geven van 1 tot 10.
  • Tien staat voor een hoge (lees positieve) score en één voor een lage (lees minder positieve) score.
  • Vraag 2 bevat twee vragen: 2a en 2b. De score moet in totaal uitkomen op 10 (bijvoorbeeld 2a een score van 6, 2b een score van 4).
  • De antwoorden die je invult zijn gebaseerd op jouw perceptie en geven dus een indruk en geen absolute weergave van een situatie.

Wat is je geslacht?

Wat is je rol in de organisatie?

Tot welke leeftijdscategorie behoor je?

Wat is de omvang van je organisatie?

Wat is de omvang van je team, inclusief jij zelf?

Vragen

1) In welke mate vind ik mijn team in staat elkaar te inspireren (duidelijk en uitnodigend naar elkaar in wat we met elkaar willen)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2a) In welke mate is mijn team bezig met anderen buiten het team en hun belangen?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2b) In welke mate is mijn team bezig met eigen- en/of teambelangen?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3)In welke mate vind ik mijn team creatief (vernieuwend) in het bedenken van (gezamenlijke) oplossingen?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4) Welk cijfer geef ik mijn team voor de mate waarin het waarmaakt wat het afspreekt en toe zegt?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wil jij werken aan jouw impact indicatoren?

Vul je gegevens in en ontvang de resultaten ook per e-mail en wij houden je op de hoogte van onze activiteiten.

Uw gegevens worden verwerkt conform ons privacybeleid.